سازمان امور مالیاتی

اعتراض به سوالات و مهلت اعتراض

  • مهلت اعتراض به سوالات از تاریخ درج خبر به مدت یک هفته یعنی 96/09/13 می باشد.

    شرکت کنندگان در آزمون در صورت نیاز می توانند از پنل سیستم پاسخگویی در قسمت ثبت اعتراض اقدام به ثبت اعتراض نمایند. لازم به ذکر است مهلت اعتراض به سوالات تمدید نخواهد شد.


مجموعه سئوالات آزمون تعیین سطح 1 مأموران مالیاتی.pdf


مجموعه سئوالات آزمون تعیین سطح 2 مأموران مالیاتی.pdf


مجموعه سئوالات آزمون تعیین سطح 3 مأموران مالیاتی.pdf


مجموعه سئوالات آزمون تعیین سطح 4 مأموران مالیاتی.pdf


مجموعه سئوالات تخلفات اداری سطح 5 مأموران مالیاتی.pdf